AdamKulicz

Dr n. med. Adam Kulicz

Stroną opiekuje się: Romuald Kochanowski

 Dr n. med. Adam Kulicz (1933-2012)

Z Adamem spotkałem się po raz pierwszy w październiku 1951 roku, gdy obaj zostaliśmy studentami Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego w Rokitnicy Bytomskiej, jak wtedy nazywała się nasza Alma Mater. Od razu zaimponował mi nie tylko swoją wszechstronną wiedzą i inteligencją, ale także pogodą ducha, ciekawością świata i poczuciem humoru. Podobne wrażenie wywarł na pozostałych członkach grupy studenckiej nr 37, do której należeliśmy. Lata wspólnych zajęć, zebrań powtórkowych przed sesjami egzaminacyjnymi, w czasie których Adam był dla nas podręczną encyklopedią wiedzy – nie tylko medycznej, udział w studenckich kołach naukowych, wakacyjne włóczęgi po górach i koleżeńskie imprezy ugruntowały naszą przyjaźń, więc i po dyplomie spotykaliśmy się regularnie, w miarę upływu czasu w coraz mniej licznym gronie, gdy więc w roku 1981 Adam zawarł związek małżeński z Jadwigą Domską, spotkania odbywały się tylko w rytmie uroczystości rodzinnych.

Dr n. med. Adam Kulicz urodził się 19 maja 1933 r. Dzieciństwo spędził w Lucku, a po tzw. repatriacji osiedlił się w Bytomiu, gdzie ukończył naukę szkolną w IV Liceum Ogólnokształcącym i rozpoczął studia medyczne. Po uzyskaniu dyplomu w roku 1957 Adam zdecydował się na wybór specjalizacji radiologicznej. Podjął pracę w Szpitalu Zespolonym Nr 2 w Bytomiu, w którym – po uzyskaniu kolejnych stopni specjalizacji – z czasem objął stanowisko Kierownika Zakładu Radiologii. Zakładem kierował do przejścia na emeryturę. Zdobył ogromne uznanie dla swej wiedzy i umiejętności organizacyjnych, dzięki którym systematycznie poszerzał zakres diagnostyki. Z tych względów był głęboko szanowany zarówno przez przełożonych, jak i podwładnych. Pod jego kierunkiem wyszkoliło się liczne grono specjalistów diagnostyki obrazowej. Opublikował 59 prac naukowych, wygłosił wiele referatów na zjazdach naukowych i zebraniach towarzystw lekarskich. Pełnił różne funkcje w Zarządzie Śląskiego Koła Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Intensywna praca zawodowa, także poza szpitalem, nie przeszkadzała mu w działalności m.in. w powstającym samorządzie lekarskim i w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej a także w realizacji licznych zainteresowań. Adam zwiedził całą Europę (i nie tylko), zgromadził ogromną płytotekę, a przede wszystkim był bibliofilem i erudytą. Jego wiedza historyczna znacznie przekraczała granice amatorstwa. Wzbudzał podziw niezwykłą precyzją rozumowania i formułowania wypowiedzi. Był niezwyciężonym dyskutantem i polemistą.

Był moim przyjacielem.

Dr nauk medycznych Adam Kulicz zmarł 3. stycznia 2012 r.

lek. Romuald Kochanowski

Więcej

x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
 •  
  04.09.2018
  HALINA Z RTG
 •  
  15.07.2017
  ola
 •  
  02.01.2015
  Barbara Piechotta Ostrowska
 •  
  02.01.2015
  Marek
 •  
  31.10.2013
  Justyna Żydzik
 •  
  17.09.2013
  Ilona Klimkowska
 •  
  16.09.2013
  zofia
 •  
  16.09.2013
  Ania Wysypoł
 •  
  16.09.2013
  RTG Rozbark Bogusia i Maciek
 •  
  21.08.2013
  Romuald Kochanowski

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych

 • bilinska

  Treść Wspomnienia byles dobrym rtg lekarzem. teresa bilinska