JózefŻyciński

profesor Józef Życiński

 • Urodzony:

  01.09.1948, Nowa Wieś

 • Zmarły:

  10.02.2011, Rzym

 • Pochowany:

  Archikatedra Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty, Lublin

Stroną opiekuje się: redakcja serwisu

Arcybiskup Józef Życiński był wielkim Polakiem, wielkim człowiekiem Kościoła polskiego i powszechnego. Wybitnym teologiem, myślicielem, publicystą. Zmarł w Rzymie w wieku 62 lat. Od 1997 roku był metropolitą lubelskim. Otwarty na ludzi i idee, reprezentował proeuropejski, otwarty nurt w Kościele polskim. Był wspaniałym nauczycielem wielu pokoleń polskich humanistów, Wielki Kanclerz KUL, od ponad 30 lat kierował katedrą logiki na PAT w Krakowie, wykładał na uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Interesowało go wszystko, co dotyczyło człowieka, był członkiem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, przewodniczył Radzie Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich. Był członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej PAN. Publikował stale w „Tygodniku Powszechnym”, był też częstym autorem „Gazety Wyborczej”. W 2007 roku został Człowiekiem Roku „Gazety Wyborczej”.

Polska, nauka i Ko ściół straciły wielkiego człowieka. Józef Życiński nie mieścił się we współczesnych realiach. Mówiono o nim "liberał". Tak, był nim, jeśli pod tym słowem rozumieć człowieka otwartego na wszystkich, odważnie wypowiadającego się w kontrowersyjnych kwestiach i zawsze kierującego się swym wielkim, prawdziwym, kapłańskim sercem - powiedział o zmarłym biskup Tadeusz Pieronek.

Więcej

x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
 •  
  24.01.2013
  x
 •  
  24.01.2013
  Krystyna i Arek
 •  
  18.07.2012
  Malgorzata
 •  
  05.07.2012
  stanbra
 •  
  04.06.2012
  redakcja serwisu

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych