KazimierzMorawski

Kazimierz Morawski


30 października 2013 roku mija pierwsza rocznica śmierci

 

Kazimierza Morawskiego

 

Urodzonego w 1929 r. w Małej Wsi. Wybitnego polityka i działacza chrześcijańskiego. Dziennikarza. Korespondenta „ Za i Przeciw” przy Soborze Watykańskim II. Założyciela i działacza Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, następnie Unii Chrześcijańsko – Społecznej.  Założyciela Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”. Założyciela Fundacji Nagrody im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego. Prezesa  „Ars Christiana”

Długoletniego posła na Sejm, członka Rady Państwa, doradcy prezydenta RP do spraw mniejszości narodowych.

Zasłużonego dla sprawy tolerancji i ekumenizmu, w tym w szczególności dla dialogu z prawosławiem.

Zapraszamy na  Mszę św. w rocznicę Jego śmierci  30 października br.

o godz. 17.00, do kościoła w Belsku Dużym koło Grójca, której przewodniczył  będzie J. E. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik z Lublina, a po Mszy św.  zapraszamy na chwilę zadumy i modlitwy przy grobie rodzinnym obok kościoła.Przyjaciele 

Więcej

x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
 •  
  02.02.2014
  Belsk
 •  
  26.12.2013
  kb
 •  
  31.10.2013
  nekrologi

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych

 • Twój podpis

  Treść Wspomnienia