Tadeusz Ziębowicz

Panie świeć nad jego Duszą

(4 lipca 1922 – 21 grudnia 2011) 

Długoletni Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej
w Starym Sączu,
którą doprowadził do kwitnącego stanu.
Prawdziwy miłośnik Sądeczyzny i propagator tego regionu.
Obdarzony ciepłym tenorem, śpiewał wraz z parafialnym chórem
przed Papieżem.

Pamiętamy Cię

Mężu, Tatusiu, Dziadku!
x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
  •  
    22.12.2013
    Laura
  •  
    19.12.2013
    nekrologi

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych