AndrzejKrztoń

dr inż. Andrzej Krztoń

Stroną opiekuje się: Teresa Dziedzic
13 sierpnia 2015 roku odszedł dr inż. Andrzej Krztoń – wspaniały człowiek i ceniony naukowiec. Pracownik Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk. Kochający mąż, ojciec i dziadek. 
Dr inż. Andrzej Krztoń urodził się 5 grudnia 1951 roku w Siemianowicach Śląskich. W 1975 roku ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując dyplom magistra inżyniera w zakresie podstawowej syntezy organicznej. Po studiach pracował między innymi w Zakładach Gumowych Górnictwa w Bytomiu oraz w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W 1987 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Karbochemii PAN w Gliwicach, w którym do 1990 roku pełnił funkcję kierownika Pracowni Analitycznej, natomiast do 1992 roku kierował pracami Laboratorium Automatycznych Metod Analizy Węgla. Zainteresowania naukowe dr. inż. Andrzeja Krztonia w początkowych latach jego pracy w Zakładzie Karbochemii obejmowały badania właściwości paków węglowych, które prowadził we współpracy z naukowcami z terenów byłego ZSRR, Hiszpanii oraz Francji. Zwieńczeniem tych badań była rozprawa doktorska, którą obronił w 2001 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W kolejnych latach dr inż. Krztoń kierował pracami badawczymi nad katalitycznym usuwaniem zanieczyszczeń powstałych podczas procesów przetwórstwa węgla.
W ciągu trzydziestu lat pracy naukowej dr inż. Krztoń prowadził badania w ramach dziesięciu projektów, głównie międzynarodowych, a jego dorobek obejmuje kilkadziesiąt prac, które stanowią niewątpliwy wkład w rozwój nauki o materiałach węglowych oraz wiedzy o procesach katalitycznych w ochronie środowiska.
Przez cały czas swojej aktywności zawodowej dr inż. Krztoń prowadził intensywną współpracę
z francuskimi ośrodkami naukowymi, co wiązało się z częstymi stażami naukowymi i dydaktycznymi
na Uniwersytetach w Metz i Paryżu. Przez 10 lat, do roku 2012, dr inż. Andrzej Krztoń z pełnym zaangażowaniem pełnił funkcję koordynatora współpracy polsko-francuskiej oraz Międzynarodowej Grupy Badawczej. Na coroczne spotkania tej grupy przyjeżdżała liczna grupa naukowców z Europy, Azji i Ameryki Południowej. Spotkania miały na celu nie tylko prezentowanie wyników badań realizowanych pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i wymianę myśli, ale również scalanie grup badawczych z różnych krajów i promowanie młodych naukowców.
Za swoje wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz rozwijania współpracy naukowej między Polską i Francją, dr inż. Andrzej Krztoń został doceniony przez ministra Edukacji Republiki Francuskiej
i w 2014 roku został odznaczony orderem Kawalera Palm Akademickich.
Ogromna wiedza dr. inż. Krztonia, jego zapał i wyjątkowe zdolności organizatorskie były zawsze bardzo wysoko cenione wśród jego współpracowników oraz członków Międzynarodowej Grupy Badawczej.
Dr inż. Andrzej Krztoń był człowiekiem bardzo lubianym w środowisku naukowym, przede wszystkim za swoją uprzejmość, życzliwość, otwartość oraz ogromne poczucie humoru. Tego wszystkiego będzie nam bardzo brakować.

Pracownicy Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Więcej

x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
 •  
  11.10.2021
  Ewa, Bogdan i Krzysiek
 •  
  06.08.2021
  Zawsze w naszych sercach
 •  
  26.01.2020
  Wspomnienia
 •  
  05.05.2018
  1
 •  
  30.10.2016
  SĄSIAD
 •  
  02.12.2015
  Barbara Muzyk
 •  
  23.11.2015
  Barbara
 •  
  04.11.2015
  Ilona
 •  
  04.11.2015
  Grażyna
 •  
  10.10.2015
  na zawsze w naszych sercach
 •  
  10.10.2015
  córka chrzestna Karinka
 •  
  12.09.2015
  Ania S.
 •  
  02.09.2015
  Sylwia
 •  
  31.08.2015
  Jerzy Bielawski
 •  
  31.08.2015
  Elżbieta i Zygmunt Krztoń
 •  
  29.08.2015
  julian
 •  
  28.08.2015
  SżAK insp. MAria Biały Kościól
 •  
  27.08.2015
  Emilia Pawlina z rodziną
 •  
  27.08.2015
  Barwinscy
 •  
  27.08.2015
  Ewelina

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych

 • Twój podpis

  Treść Wspomnienia