mgr inż. Edward Woźniczka

 • Urodzony:

  04.10.1938

 • Zmarły:

  26.10.2016, Tarnowskie Góry

 

7 paŸździernika 2016 roku pożegnaliœśmy na tarnogórskim cmentarzu naszego Przyjaciela, Kolegę i Współpracownika Edwarda WoźŸniczkę.

 

Urodził się 4 paŸździernika 1938r. w Bielsku-Białej, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.

Wyższe wykształcenie zdobył studiując na Wydziale Mechaniczno- Energetycznym Politechniki Wrocławskiej w latach 1956-1961 uzyskując tytuł magistra inżyniera.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 1961r. w Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach na stanowisku starszego mistrza oddziału energetycznego, a następnie starszego inżyniera energetyki. W 1963r. rozpoczął pracę w Biurze Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych BIPROMET w Katowicach na stanowisku starszego asystenta projektanta, a następnie projektanta. Od 1965r. rozpoczął pracę w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od konstruktora, starszego konstruktora, aż do kierownika pracowni. W 1992r. został powołany przez Ministra Przemysłu i Handlu na stanowisko Tymczasowego Kierownika Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów, a od 1.11.1993r. został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządu, które pełnił nieprzerwanie do 26.06.2006r. Po tym okresie nadal pracował w naszym Biurze na stanowisku specjalisty, aż do 31.12.2013r. W sumie przepracował prawie 52 lata, z tego 49 lat w naszym Biurze.

 

Był wysokiej klasy inżynierem, dokładnym i niezwykle koleżeńskim.

Bardzo umiejętnie kierował naszym Biurem jako dyrektor w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych. W czasie swojej pracy zawodowej brał udział w opracowaniu projektów technicznych dla Elektrowni Łaziska Górne, Jaworzno III, Rybnik, Łagisza-Będzin oraz Elektrociepłowni Janikowo. Wysokie umiejętnoœci doceniło kierownictwo naszego Biura wysyłając Go jako specjalistę na zagraniczne budowy do Elektrociepłowni Tatabanya -Węgry,  gdzie pełnił stanowisko zastępcy kierownika budowy oraz inspektora nadzoru ds. energetycznych w Elektrowni Kochtła-Jarve w byłym ZSRR (dzisiejsza Estonia). Do konca pracy zawodowej brał czynny udział w kształceniu młodego pokolenia naszych energetyków.W 2012 roku odznaczony został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbe.

Trudno w tych kilkunastu zdaniach zmieścić 78 lat niezwykle pracowitego życia. Odszedł nagle pzostawiając w bólu swoją Rodzine, —Żone, Córke, Wnuka, Przyjaciół, Kolegów i Współpracowników.

 

 Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Przyjaciel.

 

Swoje pracowite życie możesz Edwardzie ująć następująco:

 Boże: żyłem bo chciałeś 

 Umarłem bo kazałeś 

 Zbaw mnie bo możesz

 

 W imieniu współpracowników, przyjaciół i kolegów

inż. Tadeusz Grucza

mgr inż. Jerzy Wawrzyńczyk

 

Więcej

x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
 •  
  25.12.2019
  Edward Wożniczka kuzyn Bielsko
 •  
  09.04.2017
  Spokój jego duszy
 •  
  15.12.2016
  Odpoczywaj w spopkoju
 •  
  09.12.2016
  Tadeusz

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych

 • ElvaWjr

  ?????????

 • BethanyPqg

  My friend and I went camping the other day. It was a tiring experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random stories and whined about his insomnia. I totally told him to read more and deal with it.

 • BethanyBcd

  Oh Heavens. I don't know what to do as I have a lot of of work to do next week month. Plus the university exams are approaching, it will be a hell. I am already panicking maybe I should here to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

 • BethanySvz

  Oh God. I don't know what to do as I have Lots of work to do next week semester. Plus the university exams are nearing, it will be a disaster. I am already freaking out maybe I should link to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

 • BethanyQrx

  Hi everybody! Recently I have been fighting with a lot of personal issues. Friends and doctors keep telling me I should consider taking medicine, so I may as well click here and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

 • BethanyNyk

  My friend and I went camping the other day. It was a tiring experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random stuff and whined about his anxiety. I totally told him to here and deal with it.