Stanisław (Staszek) Pomorski

 • Urodzony:

  23.11.1934, Lwów

 • Zmarły:

  17.09.2017, Haddon Heights

Stroną opiekuje się: JOANNA KARNIOL

17 września, w swoim domu w Haddon Heights, w stanie New Jersey USA, odszedł na zawsze w wieku 82 lat Stanisław Pomorski, przez 33 lata profesor prawa na Uniwersytecie Rutgers (Rutgers Schol of Law, Camden USA).

Stanisław Pomorski przyszedł na świat we Lwowie 23 listopada 1934 roku jako syn Marii i Juliusza Pomorskiego.

W czasie II Wojny Światowej został wraz z matką i starszą siostrą Krystyną deportowany przez NKWD w głąb ZSRR do Kazachstanu, podczas gdy ojciec, oficer wojska polskiego trafił do niemieckiego obozu jenieckiego

Swoje życie zawodowe rozpoczął w roku 1956 jako dziennikarz, publikując w warszawskiej gazecie Prawo i Życie.

Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał tytuł doktora prawa a następnie prowadził z powodzeniem prywatną praktykę adwokacką. Na początku lat 60 wyjechał w charakterze profesora wizytującego na stypendium naukowe na Uniwersytecie Harvarda. Biegłość w języku angielskim zawdzięczał codziennej, uważnej lekturze New York Timesa. Ten rytuał pozostał mu do ostatnich dni życia.

W latach 1966-1972 był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk. W 1972 roku przeniósł się na stałe do USA. Przez rok był stypendystą Fundacji Forda w dziedzinie prawa porównawczego na Uniwersytecie Harvarda a w 1973 roku podjął pracę jako naukowiec na Wydziale  Prawa Uniwersytetu Stanowego w New Jersey, Rutgers School of Law, gdzie zdobył tytuł „Distinguished Professor of Law”, najwyższy stopień naukowy na tej uczelni. Wykładał tu do emerytury w 2006 roku, prawo karne, procedurę karną oraz prawo  krajów byłego bloku wschodniego. Wychował kilka pokoleń studentów.

Był autorem lub redaktorem wielu książek, w tym  Przestępczość Gospodarcza w Handlu Spółdzielczym, Amerykańskie Common Law, Zasada Nullum Crimen Sine Lege. Napisał dziesiątki artykułów; jeden z nich „Konsipiracja i Organizacje Przestępcze”, opublikowany w 1990 roku, był cytowany przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w przełomowym orzeczeniu z 2006 roku, Hamden v. Rumsfeld.

Profesor Pomorski był członkiem Narodowej Rady ds. ZSRR i krajów bloku wschodniego (National Council for Soviet and Eastern European Research). W latach dziewięćdziesiątych pracował jako doradca Amerykańskiej Izby  Adwokackiej (ABA) w sprawach zbrodni wojennych w byłej Jugosławii rozstrzyganych przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. Po przejściu na emeryturę regularnie udzielał się w Nowym Jorku i Londynie  jako ekspert-konsultant w dziedzinie prawa rosyjskiego i polskiego.

Stanisław Pomorski pozostawił żonę, Patricię Smith (67) oraz dwóch synów, Łukasza (45) i Krzysztofa (31) oraz córkę Marysię (28).

 

Więcej

x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
 •  
  27.09.2017
  JOANNA KARNIOL

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych

 • Twój podpis

  Treść Wspomnienia

 • BethanyIto

  Hello everyone! Lately I have been struggling with a lot of hardships. Friends and doctors keep telling me I should consider taking pills, so I may as well website and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

 • BethanyPnr

  Hello everyone! Lately I have been dealing with a lot of challenges. Friends and doctors keep telling me I should consider taking meds, so I may as well this and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

 • BethanyFhf

  Hi everyone! Recently I have been dealing with a lot of personal issues. Friends and doctors keep telling me I should consider taking meds, so I may as well url and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

 • BethanyVpe

  My friend and I went camping the other day. It was a very bad experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random stories and whined about his anxiety. I totally told him to website and deal with it.

 • BethanyDib

  Oh Heavens. I don't know what to do as I have a lot of of work to do next week semester. Plus the university exams are close, it will be a torture. I am already panicking maybe I should this to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.