Tadeusz Łodziana

Stroną opiekuje się: Katarzyna Markiewicz
Pamięci
prof. TADEUSZA ŁODZIANY
dla mnie kantyleną śpiewał puccini
za cenę duszy faust arią tracił zmysły
mozart mocą sztuki i losu tworzył requiem
do gwiazdy szeptał lohengrin.
cwałowałam pegazem w wallhalii przestworzach
a na deskach z sosny z piotrem illjiczem czajkowskim
tańczyłam trans ptaka miłosny...
lecz z tobą miły jedynym
rozkwitłam w chmurach podróżą
życiem prawdziwym.
żona Urszula z Moczyńskich Łodziana
x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
  •  
    15.03.2018
    Katarzyna Markiewicz

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych