Jerzy Janeczko

prof. dr hab. n. med Jerzy Janeczko

 • Zmarły:

  25.10.2019

Stroną opiekuje się: Karol Sosnowski

W dniu 25.10.2019 r. w wieku 88-lat zmarł prof. dr hab. n. med Jerzy Janeczko.


Jego szczęśliwe dzieciństwo przerwała wojna. W 1940 r. został deportowany z matką do Kazachstanu. Przez wiele tygodni podróżowali nieludzkich warunkach i wielkim upodleniu w bydlęcym wagonie. Ratowało ich poczucie wspólnoty losu, wiara w Boga, oddanie się w opiekę Matce Bożej. Przez 5,5 roku spędzonych na nieludzkiej ziemi walczyli o przeżycie, a następnie o powrót do Polski. Ciężkie zimy, wielogodzinna praca fizyczna ponad siły, głód i choroby dziesiątkowały Polaków. Zarówno Jerzy, jak i jego matka również ciężko chorowali. Wspólnota kilku dzielnych polskich kobiet z dziećmi pozwoliła na okresowe tajemnicze spotkania deportowanych, obchodzenie świąt katolickich, wspólne modlitwy, pogrzeby. Wierzyli, że Bóg pozwoli im wrócić do Ojczyzny. W 1945 r. wraz z matką przez Lwów powrócili z zesłania do Polski. Pobyt na Syberii Jerzy opisał książce "Wspomnienia młodego zesłańca do Kazachstanu".
Rozpoczęli życie od nowa początkowo także w skrajnym ubóstwie. Ciężką pracą i wieloma wyrzeczeniami ukończył z wyróżnieniem gimnazjum, a później liceum ogólnokształcące im. Władysława IV oraz studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie. W dalszych latach zdobywał kolejne stopnie kariery zawodowej i naukowej. 

W 1967 r. rozpoczął pracę w Instytucie Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej początkowo na stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta, kierownika Kliniki i dyrektora Instytutu. Był członkiem Senatu AM, wielu komisji senackich, przewodniczącym Rady Pedagogicznej, członkiem Krajowego Zespołu ds. Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Rady Programowej CMKP, Rady Naukowej PZH, kolegium redakcyjnego "Przeglądu Epidemiologicznego" oraz konsultantem wojewódzkim.
W 1975 r. zorganizował Szpital Zakaźny w Ustrzykach Dolnych i przyczynił się do zwalczenia największe w historii Polski epidemii wirusowego zapalenia wątroby typu A. W 1992 r. zorganizował i przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu XII Zjazdu Naukowego PTEiLChZ. Był honorowym członkiem PTEiLChZ.
Był skarbnikiem VI Międzynarodowego Kongresu Chorób Zakaźnych, zastępcą przewodniczącego ZG i przewodniczącym Komisji rewizyjnej ZG, przewodniczącym Oddziału Warszawskiego i Przewodniczącym komisji rewizyjnej Oddziału Warszawskiego. Był autorem lub współautorem ok. 200 prac naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy i studentów. Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Zdrowia, kilkunastokrotnie nagrodami Rektora AM oraz Jubileuszowym Medalem 50-lecia Warszawskiej Akademii Medycznej. Został również odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru i Srebrną Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków.


Doświadczenia dzieciństwa i młodości sprawiły, że człowiek i jego problemy były dla Jerzego najważniejsze. Był patriotą. Najukochańszym ojcem, mężem i dziadkiem.
Dla swojej Córki Ewuni był w stanie zrobić wszystko.


Tęskniący Żona, Córka, Zięć oraz Wnuki

Więcej

x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
 •  
  16.01.2022
  Tomasz Grawiński
 •  
  21.10.2021
  Dorota
 •  
  21.05.2021
  Mieczysław Kozak
 •  
  02.05.2021
  Wdzięczny pacjent
 •  
  21.04.2021
  Monika Widzyńska
 •  
  24.10.2020
  M.D
 •  
  27.08.2020
  Dariusz Kostrzewa
 •  
  10.08.2020
  Tomasz Pietrzykowski
 •  
  03.03.2020
  Czesław
 •  
  11.02.2020
  Andrzej
 •  
  20.01.2020
  Juliusz
 •  
  27.12.2019
  Monika
 •  
  12.12.2019
  Aneta Tryblik
 •  
  26.11.2019
  Robert Czaja
 •  
  26.11.2019
  Romuald Maj
 •  
  25.11.2019
  Daria Kopf
 •  
  21.11.2019
  Tomasz
 •  
  21.11.2019
  Romuald Graca
 •  
  20.11.2019
  Karol Sosnowski

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych

 • Twój podpis

  Przeczytałam książkę profesora, wspaniałego lekarza i jak się okazuje mojego kuzyna. Boże obdarz go wiecznym pokojem. Joanna Taras córka zmarłego 19.11. 2021 Ryszarda Janeczko

 • Twój podpis

  Cudowny ludzki lekarz. Wyleczył mnie z boleriozy.
  Świeć Panie nad jego duszą i przyjmij go do grona zbawionych . (*)