Adam Taborski

Dr wet. ADAM TABORSKI

1927 - 2020


Urodził się we Lwowie w 1927 r. Studiował na wydziale weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Początkowo pracował jako asystent Zakładu Fizjologii Zwierząt tej uczelni, ale już od 1951 r. współpracował z wrocławskim zoo przy organizacji ekspozycji bezkręgowców. Od 1953 do 1962 r. pracował we wrocławskim zoo jako lekarz weterynarii oraz pracownik naukowo-badawczy. Poza leczeniem zwierząt, zajmował się również ekspozycją bezkręgowców, ryb, płazów i gadów oraz drobnych ssaków. W 1960 przyczynił się do budowy pawilonu akwarium, który działa do dziś. W 1962 r. przeniesiony został służbowo do ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Początkowo pracował tam jako lekarz weterynarii ale zajmował się też tworzeniem ekspozycji ryb i bezkręgowców. W 1968 powołany został na dyrektora poznańskiego zoo. Był głównym projektantem, autorem koncepcji i scenariusza 113-hektarowego Nowego Zoo na Białej Górze (Malta) w Poznaniu, które otwarto dla zwiedzających w 1974r. Był członkiem Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych oraz Sekcji Herpetologicznej PTZool. Był także pierwszym przewodniczącym Komisji Patologii Zwierząt Nieudomowionych PTNW. W 1982 roku przeszedł na emeryturę. Lecz wkrótce rozpoczął też współpracę, jako konsultant i doradca naukowy, z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Był inspiratorem i opiekunem wielu prac magisterskich oraz autorem licznych publikacji tematycznie związanych z ogrodami zoologicznymi. Został odznaczony m.in. medalami Edukacji Narodowej, za Zasługi dla Oświaty, Ochrony Środowiska, Towarzystw Naukowych, Odznakami Honorowymi m. Poznania i Województwa Wielkopolskiego, Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarł 10.07.2020.
Pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym Św. Rodziny we Wrocławiu.

Dyrekcja i pracownicy ZOO we Wrocławiu

 

Więcej

x
Podaj jeśli chcesz otrzymać odpowiedź
x

Znicze

Zapal znicz
  •  
    28.07.2020
    Ewa Piasecka

Pożegnania

Wasze wspomnienia, kondolencje i myśli o zmarłych